Categories
Hero Slider

Academic Services and Research Center for Cultural Heritage and Archaeology. (ARC)

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มรดกวัฒนธรรม คณะโบราณคดี

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทุกประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ และเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อให้เกิดโครงการบริการวิชาการ/พัฒนาวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมให้แก่นิสิต บุคลากร และประชาชน

One reply on “Academic Services and Research Center for Cultural Heritage and Archaeology. (ARC)

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มรดกวัฒนธรรม คณะโบราณคดี”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น