จากผู้อาวุโสสู่ผีพ่อผีแม่ : ความหมายต่อความชราภาพของกลุ่มผู้สูงอายุไทดำ จังหวัดนครปฐม

จากผู้อาวุโสสู่ผีพ่อผีแม่ : ความหมายต่อความชราภาพของกลุ่มผู้สูงอายุไทดำ จังหวัดนครปฐม

ผู้เเต่ง ดร.นัฐวุฒิ สิงห์กุล*

งานวิจัย อ.นัฐวุฒิ จากผู้อาวุโสสู่ผีพ่อผีแม่