ศิลปกรรมแห่งพระบรมราชานุสรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ที่ถ้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี*

ศิลปกรรมแห่งพระบรมราชานุสรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ที่ถ้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี*

ผู้เเต่ง ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

งานวิจัย-อ.พัสวีสิริ-ถ้ำเขาหลวง