การผลิตเหล็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย : ทบทวนหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องจากมุมมองทางโบราณโลหะวิทยา

การผลิตเหล็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย : ทบทวนหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องจากมุมมองทางโบราณโลหะวิทยา

ผู้เเต่ง ดร.ภีร์ เวณุนันทน์* บริสุทธิ์ บริพนธ์

งานวิจัย-อ.ภีร์-บริสุทธิ์-โบราณโลหะวิทยา