บทบาทของพระมหาเมาทคัลยายนะกับพระมาลัย ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา : การศึกษาเปรียบเทียบ

บทบาทของพระมหาเมาทคัลยายนะกับพระมาลัย ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา : การศึกษาเปรียบเทียบ

ผู้เเต่ง  รองศาตราจารย์. ดร. สำเนียง เลื่อมใส

งานวิจัย-อ.สำเนียง-บทบาทของพระมหาเมาทคัลยายนะกับพระมาลัย