การศึกษาเปรียบเทียบพืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตากับตำราแพทย์แผนไทย