Categories
งานวิจัย

โครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ประเภทการหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ (GPR) สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนามทางโบราณคดี : กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านท่าโป๊ะ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”

ผู้เเต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว และนายบริสุทธิ์ บริพนธ์

เล่มสมบูรณ์การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำรว

ดูข้อมูลวิจัยได้ คลิกทีนี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น