ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอำเภอไพศาลี : ผลการศึกษาทางโบราณคดี พ.ศ. 2560*

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอำเภอไพศาลี : ผลการศึกษาทางโบราณคดี พ.ศ. 2560*

ผู้เเต่ง ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ** และบริสุทธิ์ บริพนธ์***

งานวิจัย อ.นฤพน บริสุทธิ์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอำเภอไพศาลี