ปราสาท ตระพัง และบารายของชุมชนเขมรสมัยบาปวน (ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่16 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่17) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ปราสาท ตระพัง และบารายของชุมชนเขมรสมัยบาปวน (ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่16 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่17) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้เเต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

 

สฤษดิ์พงษ์-2564-1

 

 

รายละเอียดงานวิจัย คลิกที่นี่